هسته اى ملوان میلیون بازیکن تراکتور

هسته اى: ملوان میلیون بازیکن تراکتور تراکتورسازی امید عالیشاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

هرچقدر که روزهای پایتخت شلوغ و آلوده و درهم هست؛ شب هایش حکایت دیگری دارد. نه اینکه شب های پایتخت کشور عزیزمان ایران شلوغ یا آلوده نیست ولی سیاهی شب، می شود پر

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

شب های تهران؛ زیباتر از آن چه به نظر می رسد (+تصاویر)

عبارات مهم : ایران

هرچقدر که روزهای پایتخت شلوغ و آلوده و درهم هست؛ شب هایش حکایت دیگری دارد. نه اینکه شب های پایتخت کشور عزیزمان ایران شلوغ یا آلوده نیست ولی سیاهی شب، می شود پرده ای بر این شلوغی ها. چراغ های شهر هم می شود رنگ و نگاری بر این درهم بودن ها! شب های تهران، عین روزش روشن است ولی مثل روزش تیره نیست. شب های پایتخت کشور عزیزمان ایران هم روشن است و هم زیبا!

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

هرچقدر که روزهای پایتخت شلوغ و آلوده و درهم هست؛ شب هایش حکایت دیگری دارد. نه اینکه شب های پایتخت کشور عزیزمان ایران شلوغ یا آلوده نیست ولی سیاهی شب، می شود پر

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

هرچقدر که روزهای پایتخت شلوغ و آلوده و درهم هست؛ شب هایش حکایت دیگری دارد. نه اینکه شب های پایتخت کشور عزیزمان ایران شلوغ یا آلوده نیست ولی سیاهی شب، می شود پر

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

آنا

واژه های کلیدی: ایران | تهران | اخبار اجتماعی

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

تصاویر) , شب‌های تهران+ زیباتر از آن‌چه به‌نظر می‌رسد (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs