هسته اى ملوان میلیون بازیکن تراکتور

هسته اى: ملوان میلیون بازیکن تراکتور تراکتورسازی امید عالیشاه اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی کرد؟

پس از یک سکوت طولانی که باعث زیاد کردن گمانه زنی ها و آینده نگری ها در مورد احتمال استعفای جبیر شد، وی در یک صحبت تند به توضیح موضع کشورش در مورد پرونده هایی از

چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی کرد؟

چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی کرد؟

عبارات مهم : ایران

پس از یک سکوت طولانی که باعث زیاد کردن گمانه زنی ها و آینده نگری ها در مورد احتمال استعفای جبیر شد، وی در یک صحبت تند به توضیح موضع کشورش در مورد پرونده هایی از قبیل بحران قطر، شروط نزدیکی به کشور عزیزمان ایران و اتهام به حزب الله در مورد برهم زدن ثبات منطقه پرداخت.

رای الیوم نوشت: بعد از یک سکوت طولانی که باعث زیاد کردن گمانه زنی ها و آینده نگری ها در مورد احتمال استعفای جبیر شد، وی در یک صحبت تند به توضیح موضع کشورش در مورد پرونده هایی از قبیل بحران قطر، شروط نزدیکی به کشور عزیزمان ایران و اتهام به حزب الله در مورد برهم زدن ثبات منطقه پرداخت.

چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی کرد؟

به گزارش «انتخاب»؛ مساله مهم در سخنان صریح جبیر، نفی هر گونه نزدیکی سعودی ها با کشور عزیزمان ایران و تمسخر آمیز بودن سخنان ایرانی ها در مورد این نزدیکی هست. جبیر در نطق خود کشور عزیزمان ایران را متهم به از بین بردن ثبات منطقه از طریق حمایت از حزب الله کرد.

سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که علت این عوض کردن ناگهانی در موضع سعودیها در قبال کشور عزیزمان ایران چیست؟ آیا روابط دوباره به مرحله تشنج و تبادل اتهام ها بخصوص از سوی طرف سعودی بازگشته است؟

پس از یک سکوت طولانی که باعث زیاد کردن گمانه زنی ها و آینده نگری ها در مورد احتمال استعفای جبیر شد، وی در یک صحبت تند به توضیح موضع کشورش در مورد پرونده هایی از

حقیقتا هنوز پاسخ مناسبی جهت این پرسش نداریم؛ ولی شکی در این نیست که در روزهای اخیر سعودیها خواستار توقف هجمه های رسانه ای علیه کشور عزیزمان ایران شده است بودند و این مطلب از نظر ما نشانه مثبتی بود.

چه بسا علت این عوض کردن موضع موقت سعودیها در مورد میل به شدید جهت نزدیکی، موسم حج و دوری از ایجاد مسئله در این وقت بوده هست؛ آیا که با آخر حج و بازگشت حجاج به کشورهایشان، دیگر حرفی از نشانه سعودیها جهت نزدیکی روابط زده نشد. ولی ما این احتمال را بعید می شماریم و بر این عقیده ایم که عنصر امریکایی می تواند در این باره نقش داشته باشد؛ لیکن به تازگی ترامپ در سخنانی صریح کشور عزیزمان ایران را حامی مهم تروریسم و بر هم زدن ثبات منطقه دانست و همین امر عربستان سعودی -که خود را هم پیمان آمریکا می داند- را بر آن داشت بعد از یک ماه عسل کوتاه بار دیگر به روابط متشنج خود با کشور عزیزمان ایران بازگردد؛ بویژه در مورد اختلافاتش با این کشور در مورد دو پرونده سوری و یمنی و پرونده تازه قطر.

عادل الجبیر انتقال دهنده خوبی جهت سیاست های کشورش است- و نه سازنده این سیاستها-؛ از این رو باید منتظر باشیم تا در آینده ای نزدیک علت عوض کردن واضح موضع سعودی ها در نزدیکی به کشور عزیزمان ایران از زبان او بیان شود.

چه شد که عربستان به سرعت از موضع آشتی جویانه خود با کشور عزیزمان ایران عقب نشینی کرد؟

واژه های کلیدی: ایران | نزدیکی | پرونده | ایرانی | سعودی ها | عربستان سعودی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs